Logo ontwerp

Diverse schetsen voor een eenvoudig logo. Het liefst als een soort van stempel. En de beweging van het dansen mag zichtbaar zijn in het logo.